577lv.com

Webcams Picszenra.com Pics Zenra BMWC -

Webcams Picszenra.com Pics Zenra

 • M Picszenra.com Csearch5 Webcams search Webcams Picszenra.com searchsav Picszenra.com ksearch
 • M Picszenra.com C Webcams 4 #2 Picszenra.com 1 Picszenra.com searchrsearchdSsearchoaov
 • BMWC 3
 • BMWC 2
 • BMWC 1
 • Pravidla BMWC
 • Přihláška
 • Kontakt
 • "Česko-moravský čarodějnický slet"

  BMWC je nekomerční a pravidelná vícedenní událost určená nejen novopohanům různého vyznání za účelem jejich setkávání a patří k nejvýznamějším událostem novopohanského společenství v České republice.

  úvod

  Je nám ctí Vás seznámit s pravidelně se opakující akcí, která se nazývá Česko-moravský čarodějnický slet, nebo-li BMWC. Zkratka pochází z anglické verze názvu: Bohemian and Moravian Witches' Conference. BMWC je prožitkově orientované a intenzivní setkání lidí, kteří se zajímají o tradice čarodějnictví a pohanství. BMWC je už od svého počátku koncipováno jako přirozeně se rozvíjející projekt, který ve velké míře tvoří sami účastníci. BMWC vyrostlo z malého setkání o několika lidech do tématicky bohaté akce. BMWC obvykle zahrnuje rituály, mýty, přednášky, výlety do přírody, zábavu a radovánky. V posledních letech se účast ustálila mezi třiceti a čtyřiceti účastníky.

  Jelikož chceme umožnit účast potenciálním zájemcům a poskytnout čarodějnické veřejnosti seriózní informace o tom, co BMWC je a co od něj očekávat, vznikly v roce 2007 tyto stránky

  BMWC je akce nezisková a je vždy pořádána hlavně pro zábavu a poučení. Spojuje nás přátelství, ochota učit se jeden od druhého, vzájemně si naslouchat a bavit se. BMWC je založeno na otevřenosti a toleranci.

  Účast na BMWC je možná pouze pro pozvané osoby nebo pro ty, kdo vyplní přihlášku, kterou najdete zde a něco nám o sobě řeknou. BMWC není akce určená široké veřejnosti. Nejde nám o peníze, ale o zájem o věc.

  BMWC je sérií předem připravených  tWebcams Picszenra.com Pics Zenra BMWC -w d c White lWebcams Picszenra.com Pics Zenra BMWC -o Com